Včera radní vyhodili ředitele, dnes vyhlásili konkurz na nového

Čvn 26, 2014
671 přečtení

Jméno nástupce odvolaného Ivana Pospíšila v čele Základní školy Dr. Horáka bude známé za měsíc

David Sekanina

skola dr horaka (2)

Škola Dr. Horáka. Foto: D. Sekanina

Prostějov – Magistrát spěchá. Základní škola v ulici Dr. Horáka nemůže zůstat bez šéfa. Nástupce odvolaného Ivana Pospíšila se má ujmout funkce už 1. srpna.

„Přihlášky do výběrového řízení lze posílat do 7. července. Bližší informace zájemcům poskytne vedoucí odboru školství František Říha,“ informovala dnes mluvčí radnice Jana Gáborová s tím, že uchazeči budou ke konkurzu pozváni písemně.

Radní odvolali ředitele Ivana Pospíšila včera. Reagovali tak na problematické hospodaření školy, které vyšetřovala inspekce a na stole ho stále mají kriminalisté. Hovoří se až o dvoumilionovém účetním manku.

Konšelé podali trestní oznámení kvůli porušení povinností při správě cizího majetku a zkreslování údajů o stavu hospodaření.

 

Jaké jsou požadavky na účastníky konkurzu?

Kvalifikační předpoklady:
– vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů

– praxe dle § 5 odst. 1 písm. b zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů
– organizační a řídící předpoklady
– znalost školských předpisů a problematiky řízení školy
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– znalost Aj nebo Nj vítána

K přihlášce zájemce doloží:
– ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce), event. další doklady o prohloubení vzdělání, včetně absolvování kurzů 
a seminářů, seznam publikovaných prací apod.
– doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem včetně uvedení 
funkčního zařazení
– podrobný životopis
– koncepci rozvoje školy v rozsahu čtyř stran strojopisu
– čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další 
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR v platném znění
– výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání
– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele
– písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění

(Zdroj: MMPV)

Další články v rubrice Nejčerstvější

 

Vložit komentář