Město by se mělo naučit vnímat občany i turisty jako své zákazníky

Zář 25, 2014
1253 přečtení

Marketing na radnici je důležitý. V Prostějově chybí

moudry2Marek Moudrý

Marketing je nedílnou součástí nejen ziskových, ale také neziskových organizací. Napomáhá vnímat trh, potřeby a přání zákazníka – v případě města občana, podnikatele a turisty. Efektivně vytváří vnější komunikaci a reaguje na ni. O tom, že marketing už není pouze výsadou výrobků, svědčí jeho aplikování například v bankovnictví, turismu, školství a v poslední době také v oblasti samosprávy.

Tento marketing se nazývá komunální. A právě komunálním marketingem se zabývá čím dál víc měst v České republice. Někdo by mohl namítnout, že marketing je vhodný pouze pro velká města nebo pro obce s vysokým turistickým potenciálem. Opak je však pravdou.

Cílem komunálního marketingu je systematicky zkoumat a analyzovat potřeby svých občanů.  Marketing napomáhá k lepším službám pro obyvatele, podnikatele i turisty. Pomáhá obci definovat oblasti, které mohou být konkurenční výhodou a ty následně posilovat. Marketing se snaží podpořit zájem investorů o vstup na území obce a obecně zabezpečovat komplexní rozvoj obce. Komunální marketing tak může napomoci ke zlepšení image obce.

V současnosti se magistrát města Prostějova komunálním marketingem přímo nezabývá. Některé marketingové aktivity lze vysledovat v práci odboru školství, kultury a sportu nebo v kanceláři primátora. Odbor školství, kultury a sportu, který má poměrně složitou agendu státní správy a samosprávy v oblasti školství (mimo jiné také jako pověřený úřad), nemá dostatek sil na účelnou propagaci města v oblasti turismu. Magistrát nemá samostatné oddělení s odborníky, kteří by se efektivně věnovali marketingu.

Jeho zřízení by bylo pro město velkým přínosem. Město by se mělo naučit naslouchat občanům, turistům, podnikatelům a dalším cílovým skupinám a vnímat je jako své zákazníky, zajímat se o jejich potřeby a přání. Města, které toto pochopí, se lépe rozvíjí.

Vložit komentář