Je konec s hodovým burčákem a adventním punčem?

Čvn 2, 2015
622 přečtení

Zřejmě postačí změnit diskriminační pasáž městské vyhlášky o popíjení alkoholu na veřejnosti, na níž upozorňuje ministerstvo

David Sekanina

Stánek na hodech. Foto: D. Sekanina

Prostějov – Ve vyhlášce, kterou Prostějov zakázal pítí alkoholu na veřejných prostranstvích, nechala radnice výjimku pro akce pořádané, spolupořádané nebo povolené městem. Ustanovení už platí šest let, ale letos v květnu ministerstvo vnitra do Prostějova vzkázalo, že to tak být nesmí. Odvolává se na Ústavní soud.

Chebský judikát

Nálezem Ústavního soudu bylo minulý rok zrušeno podobné nařízení obecně závazné vyhlášky v Chebu. Omezení nebo zákaz musí podle soudu platit pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky, tedy včetně akcí zaštítěných městem. „Musíme respektovat změnu judikatury. Magistrát připraví návrh odstranění zjištěného rozporu v souladu s metodickým doporučením ministerstva vnitra,“ konstatoval primátor Prostějova Miroslav Pišťák.

Je s hodovým burčákem konec?

Znamená to snad, že v době Hanáckých slavností nebude na hlavním náměstí ani jeden stánek s burčákem, vínem nebo pivem? Že je konec s popíjením punče během adventu na vánočních jarmarcích? Co „odstranění rozporu“ reálně znamená?

Konšelé jsou v tomto ohledu skoupí na slovo. Členka rady Ivana Hemerková se omezila jen na úřední větu: „Orgány města se touto záležitostí zabývají. Po projednání bude navrženo řešení.“ Jiří Pospíšil, její kolega z hnutí Pévéčko, pro které bylo kulturní oživení středu města jedním z hlavních bodů programu před loňskými komunálními volbami, je jen o něco konkrétnější. „Varianty řešení předloží k projednání radě města právní oddělení,“ podotýká náměstek primátora.

Oprava vyhlášky

Podle právního analytika Martina Eliáška se nabízí kompromis v podobě úpravy vyhlášky.

„Ten judikát Ústavního soudu jsem četl. Šlo tam o pyrotechniku, která byla zakázaná s ohledem na veřejné riziko, přičemž zůstala výjimka pro akce pořádané městem Cheb. Ústavní soud v podstatě řekl: Když je pyrotechnika nebezpečná, jak to, že není nebezpečná v rukou města? Cílil tím na to, aby byl ve vyhlášce upraven povolovací režim, který bude klást nároky na bezpečnost akce, a pokud budou podmínky splněny, může se taková akce zrealizovat, ať už ze strany města nebo soukromého subjektu. Takhle nějak se to může řešit i v Prostějově,“ doporučuje právník.

Bez zvýhodnění

Magistrát by podle něj měl říci, jaká opatření na akcích spojených s konzumací alkoholu požaduje. Například zajištění toalet a hygieny, lékařského a policejního dohledu. „Jde o to, aby takové akce mohly pořádat i jiné subjekty než město, aby nedocházelo k diskriminaci a zvýhodnění akcí pořádaných městem na úkor jiných,“ vysvětluje Martin Eliášek.

Prostějovská radnice dostala 5. května na stůl právní rozbor odboru veřejné správy, dozoru a kontroly ministerstva vnitra. Reaguje na žádost města, které chtělo posoudit zákonnost aktualizované verze obecní vyhlášky z roku 2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.

„Rozpor byl shledán v bodě, který platí již od roku 2009, přestože tehdy ministerstvo vyhlášku schválilo. Důvodem změny stanoviska je rozhodnutí Ústavního soudu z loňského roku,“ potvrdila mluvčí města Jana Gáborová.

Vložit komentář