Deník Jana Kakáče z 1. světové války

Srp 13, 2014
1374 přečtení

4. díl / Ještě celí promoklí, již se opět řadíme, bychom nepřítele dále pronásledovali

kakac orez

Jan Kakáč

Před sto lety (28. července 1914) vypukla první světová válka. Bojoval v ní i Jan Kakáč z Krasic. Deník, který si vedl, nebyl nikdy publikován. Teď si jej můžete přečíst na pokračování…

(srpen 1914…)

Sobota 22. VIII. Ráno o ½ 6 h. střílí naše dělostřelectvo na pravém křídle kamsi na slabé oddíly. O 8 h. jdem zase do zákopů, o 4 h. odpolední jsme zeměbranou vystřídáni. Jdem celý pluk na západ do vesnice Lažek, zde nocujem.

Neděle 23. VIII. Srážka u Gostěradova. O ½ 4 h. ráno alarm. Přibyvše k našemu sboru nastupujem pochod do vsi Borová. K poledni jedu pro kuchyň, než však se vrátím nazpět, jest prápor již pryč. Vše se posunulo napravo. Odtud postupujem přes les proti Gostěradovu. Boj trvá od 5 h. odpolední do 8 h. večer, pak následuje divoká bouře. Ztráty máme dosti značné. Naše setnina zajala asi 50 Rusů a jednoho raněného důstojníka. Nepřítel je odražen.

Pondělí 24. VIII. Ještě celí promoklí, již se opět řadíme, bychom nepřítele dále pronásledovali. Procházíme les, kde zůstávám na rozkaz štábního lékaře při obvazišti. Vpředu slyšeti dosti ostrý boj, asi ku 4 h. odpolední přicházíme na bojiště od 13tého pěšího pluku. Jest zde mnoho práce. Padl zde též p. generálmajor Kučera

Úterý 25. VIII. Jedu pokud možno za svojim plukem, který je daleko vpřed. V poledne jsem v Uřendově, náš pluk však již dávno odtud odešel. Večer nacházím moji setninu u větrného mlýna u vsi Ostrohu. (Vesnice ležící jihovýchodně od města Rovno v západní části Ukrajiny.)

Středa 26. VIII. Ráno jdem do vsi, kdež sme ubytováni. Zde dostáváme první dopisy od našich drahých. Večer stavíme polní stráže.

(Pokračování příště)

Publikované části deníku:

1. díl, 2. díl, 3. díl

Vložit komentář