Deník Jana Kakáče z 1. světové války

Srp 11, 2014
1532 přečtení

3. díl / Aniž bysme dbali blízkosti nepřítele, zpíváme, až se hory rozléhají.

kakac orez

Jan Kakáč

Před sto lety (28. července 1914) vypukla první světová válka. Bojoval v ní i Jan Kakáč z Krasic. Deník, který si vedl, nebyl nikdy publikován. Teď si jej můžete přečíst na pokračování…

(srpen 1914…)

Sobota 15. VIII. O 2 h. odpolední jest naše 13 a 14 setnina pod velením setníka Mareše vyslána vpřed jako zpravudávající desant. O 4 hodině dosahnuvši dvorce Podlichov dostáváme první křest od ruské dělostřelby. Na to se zakopáváme. Jedu k plukovnímu velitelství (na kole) hlásit, co se událo.

Neděle 16. VIII. Zůstáváme na starém místě až do večera. Žijem vesele, aniž bysme dbali blízkosti nepřítele, zpíváme, až se hory rozléhají.

Pondělí 17. VIII. Srážka u Krasníku. Je nás deset setnin a 2 oddělení strojových pušek od našeho pluku. Pak 4 pluky jízdy a 2 jízdní baterie. O 5 h. ráno nastoupen postup. O 11 h. začíná boj, který po 3 h. odpolední končí. Sme odraženi, táhnem se zpět do Zaklikova.

(Krasník je Kraśnik v dnešním Polsku. Město velké asi jako Prostějov leží severně od Zaklikova.)

krasnik

Repro: maps.google.cz

Úterý 18. VIII. Den narození Jeho Veličenstva císaře Františka Josefa. Naše setnina zakopává se v lese, odkud máme proti Krasníku dosti daleký výstřel. O 3 h. odpolední čtena pochvala za statečnost.

Středa 19. VIII. Přespavše v zákopech očekáváme nepřítele, který, jak hlášeno, se blíží proti nám. Žádný však po celý den nepřichází. Odpoledne vidíme vzducholoď od německé armády. Též naše i nepřátelská létadla.

Čtvrtek 20. VIII. Vpravo od nás slyšeti je střelbu z pušek i děl. Jest to kdesi u Janova (osada západně od Krasniku). Večer jsme vystřídáni II. praporem, jdem k Zaklikovu.

Pátek 21. VIII. Máme den odpočinku, ovšem pokud to nepřítel dovolí. Celý den a noc není po něm památky. Odpoledne postřelil se poručík Steinhausen od naší setniny.

(Pokračování příště)

Publikované části deníku:

1. díl, 2. díl

Vložit komentář