Deník Jana Kakáče z 1. světové války

Říj 7, 2014
1465 přečtení

15. díl / Kolují báchorky o míru…

kakac orez

Jan Kakáč

Před sto lety (28. července 1914) vypukla první světová válka. Bojoval v ní i Jan Kakáč z Krasic. Deník, který si vedl, nebyl nikdy publikován. Teď si jej můžete přečíst na pokračování…

(říjen 1914…)

Středa 14. X. Počasí se vyjasnilo. Ráno o 5 h. jdem dále až do 3 h. odpoledne. Přicházíme k německému velitelství, zde zastavujem, asi po hodině vracíme se nazad do vsi Temenica, kdež nocujem. Kolují báchorky o míru.

Čtvrtek 15. X. Dopoledne nastupujem, pak jdem na včerejší místo, odtud až do (název města, vesnice je nečitelný), kdež jsme o 12 h. noční.

Pátek 16. X. Allesujem (?) německou divizi, naše setnina zůstává v záloze. Přes den čistíme oděv, pušky a perem prádlo.

Sobota 17. X. Ve vsi vládne hluboké ticho. Obyvatelé ji dávno asi opustili. Večer jdem k řece Visli, zde střídáme 15. setninu.

Neděle 18. X. Noc minula dosti klidně až na nějakou přestřelku. Nepřítel má obsazený protější břeh. Po obědě vzpomínáme, že jest posvícení.

(Pokračování příště)

Publikované části deníku:

1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl5. díl6. díl7. díl8. díl9. díl10. díl11. díl12. díl,13. díl, 14. díl

 

Vložit komentář