Deník Jana Kakáče z 1. světové války

Zář 15, 2014
1394 přečtení

12. díl / …všechna jízdní kola mají býti od majitelů odkoupena

kakac orez

Jan Kakáč

Před sto lety (28. července 1914) vypukla první světová válka. Bojoval v ní i Jan Kakáč z Krasic. Deník, který si vedl, nebyl nikdy publikován. Teď si jej můžete přečíst na pokračování…

(září, říjen 1914…)

Středa 30. IX. Ráno vracíme se do vsi, neboť máme den oddechu. Velká potíž jest zde o vodu. Déšť trochu ustal. Odpoledne v plukovním rozkaze stojí, že všechna jízdní kola mají býti od majitelů odkoupena. Moje jest odhadnuto v ceně 130 korun. Peníze prý dostanu až 10 neb 11tého.

Čtvrtek 1. X. Ve 4 h. ráno vstáváme, chystáme se k odchodu. O ½ 6 h. postupujem, chvílemi i bloudíc přes potok až do vsi Libunka.

Pátek 2. X. O ½ 7 h. ráno jdem dále. Jdouc přes městečko Stopnice dostáváme jablka od občanů. O 1 h. odpolední sme ubytováni ve vsi Děslavic, zde vaří každý mléko a podobné.

Sobota 3. X. O ½ 6 h. ráno odchod, po 10 h. odpolední zastavujem ve vsi Koniboty. Večer přichází náš milený setník, podávaje nám ruce, ptá se, jak se nám vedlo po ten čas, co byl pryč. Večer odchází pan nadporučík ku 6 setnině.

Neděle 4. X. O ½ 4 h. ráno jest alarm. Jak sme ráno vyšli, tak ustavičně jdem, až o ¼ 4 h. zastavujem u malého lesíku, zde odpočíváme. Též zde vidíme německé husary před námi. Odtud děláme útok na Rusy asi 2 h. před námi, obcházíme celou frontu až na pravé křídlo. O 6 h. jdem v rojnici na kopec, zde zůstáváme ležet jako záloha. O ½ 8 h. jdem do vsi Dvorek. Zde sme těsně ubytováni.

(Pokračování příště)

 

Publikované části deníku:

1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl5. díl6. díl7. díl8. díl9. díl10. díl, 11. díl

Vložit komentář