Co píšou prostějovské noviny?

Říj 2, 2014
2199 přečtení

O rozčilených Moravanech, soudu s Tuhým, opatrné politické debatě a tom, že v podkladech pro zastupitelstvo chybí právní rozbor

David Sekanina

ppfotonovyProstějov – „Primátor Miroslav Pišťák (ČSSD) nedokáže s řádným předstihem nabídnout právní rozbor žaloby týkající se projektu za miliardu korun,“ uvádí facebooková komunita Prostějov Times, která si jako první všímá podkladů pro mimořádné zasedání zastupitelstva zveřejněných na internetových stránkách radnice.

Zasedání se uskuteční pouhé tři dny před konáním obecních voleb a městský sbor na něm nebude rozhodovat o ničem menším, než je „pořízení“ změny nedávno schváleného územního plánu města. Návrhy usnesení doporučené radními mají vyjít vstříc soukromému investorovi nákupní Galerie Prostějov, která má vyrůst na místě dnešního Kaska.

Investor, firma Manthellan, nedávno zažaloval město právě kvůli územnímu plánu, který, jak tvrdí, mu klade v jeho záměrech překážky. Ústupky se týkají zejména „možností podzemního parkování a …většího podílu zastavěnosti a s tím související struktury zástavby a úpravy regulativů hlavního využití předmětných pozemků při umístění staveb pro maloobchod“.

Právní rozbor chybí

Na poslední, zářijové schůzi si zastupitelé odhlasovali, že se sejdou před volbami ještě jednou, aby o sporných bodech rozhodli. Podmínkou byl ovšem právní rozbor situace.

„Právní rozbor žaloby, který si nechal zpracovat magistrát, mezi materiály k zasedání dnes ráno chybí!“ upozorňuje Prostějov Times.

Primátor Prostějova Miroslav Pišťák na městských stránkách vysvětluje, že právní stanovisko k žalobě společnosti Manthellan bude zastupitelům předáno obratem po jeho doručení.

Zdá se tedy, že ještě necelý týden před hlasováním o zásadních záležitostech, které mohou ovlivnit osud Prostějova na řadu let dopředu, není k dispozici. A veřejnost rozbor zřejmě neuvidí vůbec.

„Pro připomenutí – Pišťák už dříve jeden právní rozbor, který zaplatili daňoví poplatníci, před zastupiteli a veřejností zamlčel. Onen rozbor městu nedoporučil smlouvu s Manthellanem ohledně zástavby části centra města uzavřít. Pišťák tvrdí, že výsledná smlouva byla jiná, než jakou posuzoval právník. Primátor ovšem pro své tvrzení důkazy nepředložil,“ uvádějí Prostějov Times.

Podle prostějovského architekta Františka Frömla by ovšem úterní hlasování o věcech kolem Manthellanu nemuselo mít tak zásadní dopady, jak se ve vzrušených veřejných debatách předpokládá.

„Jde jen o schválení záměru změny, ne o změnu samotnou. Procesně by se k němu vyjadřovaly další strany a konečnou změnu by pak muselo schválit zastupitelstvo. V tomto případě už nové,“ naznačuje Fröml.

Opatrná debata

Blížící se „předvolební“ 36. zasedání prostějovského zastupitelstva je momentálně trochu ve stínu veřejné politické debaty, důmyslné public relations aktivity Prostějovského večerníku, které toto médium podléhající silným stranickým vlivům a vlastněné prostějovským radním za ODS Zdeňkem Peichlem zorganizovalo včera v Národním domě.

Marketingový tah vyšel bulvárnímu týdeníku dvojnásob, protože sekundárně vyvolal vzrušenou diskusi o tom, který z kandidujících politických subjektů se zúčastní, a který ne a proč…

Samotná rozprava už tak vzrušená nebyla. „Konfrontačních otázek mnoho nepadlo. Diskuse se točila hlavně kolem Manthellanu, Kaska a Galerie Prostějov. Byla ovšem hodně opatrná,“ popisuje architekt František Fröml, který se jí zúčastnil.

Tuhý u soudu

Několik prostějovských médií už přineslo zprávu o tom, že bývalý generální šéf OP Prostějov se zpovídal u krajského soudu. Konkrétně z toho, že si pro sebe neoprávněně schválil odměny v úhrnu více než 26 milionů korun.

Z jakého zdroje informace o průběhu soudu získal například Týdeník Prostějovska, není známo, protože jej neuvádí. Prostějovské novinky zprávu přepsaly ve znění Novinek.cz. V každém případě byl u soudu v Brně pouze jediný zástupce prostějovských médií, a to redaktor Večerníku. V jeho článku se lze dočíst například toto:

„Jako ředitel OP Prostějov, který zaměstnával tisíce lidí, jsem si mimořádné odměny zasloužil. Řízení OP Prostějov vyžadovalo mnoho přesčasů. Dělal jsem i o víkendech, které jsem často trávil například na zahraničních cestách,” citují bulvární noviny Františka Tuhého.

Rozčílení Moravané

Zatímco na jiných regionálních serverech se předvádějí kandidáti „spřízněných“ stran, prostřednictvím facebookových Prostějov Times lze sledovat smutnou dohru případu „Moravané versus koaliční strany“.

Jde v něm o pronájem reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení, které si Moravané objednali u technických služeb. To jim ovšem nebylo nic platné, protože přednost nakonec dostali politici z ČSSD a Pévéčka. Moravané to považují za nespravedlnost (Reklamy na stožárech jsou jen pro vyvolené a ostatní mají smůlu) a požádali nově „o možnost umístit sololitové tabule na lampy veřejného osvětlení s předvolebními plakáty. Vedení města tuto žádost bez udání důvodu zamítlo. Zajímavostí je, že různé cirkusy, koncerty a podobné akce vedení města nevadí, ale když jde o Moravany, zneužijí svoji moc, aby žádost zamítli,“ stěžují si zástupci místní organizace.

Na své facebookové stránce Moravané píší, že se s tím nehodlali smířit: „Podle zákona o obecních volbách může starosta obce vyčlenit plakátovací plochy pro předvolební kampaň, zákon ale jasně stanovuje, že na těchto plochách musí mít všechny kandidující subjekty rovné podmínky. Proto jsme se magistrát dotázali, kde že jsou tyto plochy. A dostali jsme očekávanou odpověď, že žádné takové plochy v Prostějově nejsou.“ A je to…

 

Z důvodové zprávy návrhu usnesení…

          „Zastupitelstvo města Prostějova vydalo na svém zasedání dne 10. 6. 2014 územní plán Prostějov. Tak aby mohly být splněny závazky, vyplývající ze Smlouvy a smlouvách budoucích, jež byla uzavřena 16. 7. 2010 mezi městem Prostějov a společností Manthellan a.s., je nutno provést změnu územního plánu Prostějov a provést menší úpravy regulativů využití plochy, zahrnující pozemky, na kterých má proběhnout výstavba záměru obchodně společenského centra. V současné době, při platnosti nového územního plánu Prostějov, není možné realizovat projekt v plném rozsahu…“ (Zdroj: MMPV)

 

Vložit komentář