Prostějov má svou volební kalkulačku

Říj 6, 2014
936 přečtení

Otázky se točí kolem volebních témat „opozičních“ stran

kalkulacka

Repro: archiv volebnikalkulacka.eu

Prostějov – Chcete-li vyzkoušet takzvanou volební kalkulačku, můžete ji otestovat na stránkách občanského sdružení KohoVolit.eu. Ušitá na míru Prostějova je tu k dispozici od pátku.

Je ovšem potřeba předeslat pár věcí.

Jednak v systému, který má zjistit názorovou blízkost vás jako voliče k programům jednotlivých stran, chybí data od prostějovských Sociálních demokratů, Úsvitu a hnutí Pévéčko. To je výrazný deficit.

Další věc, kterou nepovažuji za nedůležitou, je fakt, že struktura otázek kalkulačky odpovídá tematickým okruhům prezentovaným v předvolebním boji jako zásadní především (některými) stranami, které v Prostějově buď působí v opozici, nebo o místo v zastupitelstvu teprve usilují. Část otázek pak také reaguje přímo na předvolební sliby soupeřů těchto politických uskupení.

Polemická jsou například anketní témata: Město by mělo důsledně hájit své zájmy ve vztahu k firmě Manthellan a požadovat společenský sál dle původního zadání;

Měla by být omezena podpora tzv. preferovaným sportům (tenis, hokej, basketbal) ve prospěch mládežnického sportu;

nebo

Investice tří miliónů korun do nových veřejných WC na ul. Školní byl špatný krok, otevírací doba je nedostačují a měla by se změnit.

U naposledy zmíněného bodu je navíc faktická nepřesnost v tom, že nové toalety už upravenou provozní dobu nějaký týden mají…

Kdyby kalkulačku sestavoval někdo z opačného pólu prostějovské komunální politiky, nejspíš by vypadala jinak. Troufám si ale tvrdit, že by s sebou pravděpodobně nenesla takové množství občanského étosu jako ta, o jejíž existenci informoval nyní Jakub Lysek.

Než dostane prostor jeho příspěvek, který jsem dostal na e-mail v sobotu, je nutné uvést, že Jakub Lysek není jen graduovaný politolog a spoluautor prostějovské volební kalkulačky, ale také poradce politického hnutí Změna pro Prostějov, které kandiduje do komunálních voleb. To by nebylo dobré zamlčet…

 

Prostějovská volební kalkulačka byla spuštěna

Jakub Lysek

Také Prostějov má svoji volební kalkulačku, již od pátku 3. října je spuštěna. Jedná se o soubor otázek, poté, co na ně uživatel odpoví, mu systém vypočítá procentuální názorovou shodu s kandidujícími stranami. Za úspěšným projektem stojí občanské sdružení KohoVolit.eu.

Volební kalkulačka je jednoduchý, zpravidla internetový test porovnávající vaše politické postoje s postoji politických stran či osob (zákonodárců, kandidátů ve volbách atd.). Českou a slovenskou Volební kalkulačku vyvíjí a provozuje občanské sdružení KohoVolit.eu již od roku 2006.

Tvořit otázky není jednoduché

Otázky do prostějovské volební kalkulačky jsou z velké části společné ostatním statutárním městům v České republice, nicméně je zde celá řada témat specifických pro Prostějov. Tvorba otázek není vůbec jednoduchá, musí být splněno několik podmínek. Otázka nemůže manipulovat k určité odpovědi, musí být jasná a musí na ni jít odpovědět buď ANO, nebo NE. Rozhoduje i relevantnost otázky, tedy to, zda daný problém občany Prostějova zajímá či nikoli. Rovněž je nutné reagovat na program stran, které přináší do voleb svoje témata, a na zprávy z lokálních médií.

Spolupracovalo i Děčínské fórum

Na tvorbě otázek se podílela celá řada aktivních lidí, vlastní tým občanského sdružení KohoVolit, studenti olomoucké univerzity, ale i občanská platforma Děčínské fórum sdružující všechny tamní spolky.

Děčínské fórum na svých stránkách doslova uvedlo: „Je až k nevíře, kolik má Prostějov a Děčín stejných komunálních témat.“

Příkladem otázek je tzv. participativní rozpočet, MHD zdarma, povinné zveřejňování smluv na internetu, či zrušení poplatků za odpady. Naopak příkladem konkrétní otázky pro Prostějov je problematika zachování společenského sálu, bourání jezdeckých kasáren či rekonstrukce zimního stadionu.

Zvýšit informovanost voličů

Nakonec se podařilo sehnat odpovědi téměř všech kandidujících stran, chybí však ČSSD, Úsvit a hnutí Pévéčko.

Volební kalkulačka má za cíl zvýšit informovanost voličů o postojích jednotlivých stran k naléhavým problémům přívětivou a jednoduchou formou. Další funkcí je lepší kontrola plnění předvolebních slibů, protože volič jednoduše ví, jak daná strana na otázky odpověděla. Kromě možnosti zjistit si, jak se vlastní postoje shodují s postoji politických stran, volební kalkulačka přispívá k vyššímu zájmu o politiku a vzdělává občany v demokratickém procesu.

Volební kalkulačka má celkem 37 otázek. Pět otázek bylo vyřazeno, protože na ně strany odpověděly shodně.

Prostějovskou volební kalkulačku najdete zde…

 

Další články v rubrice Nejčerstvější

 

 

Vložit komentář