Hlavní historická budova kasáren se dá ještě zachránit…

Srp 25, 2014
891 přečtení

Otevřený dopis k asanaci Jezdeckých kasáren

Vážení členové Rady města Prostějova

froml

František Fröml

Dovoluji si Vás oslovit se žádostí o revokaci rozhodnutí o asanaci Jezdeckých kasáren. Mám k tomu dva důvody:

1. Toto rozhodnutí, s termínem bourání po komunálních volbách, by mělo být ponecháno novému zastupitelstvu.

2. Mám námět pro jiné, smysluplnější řešení, než problematickou výstavbu společensko-sportovního centra.  Námět jsem původně nechtěl prezentovat před volbami do zastupitelstva, aby se z něj nestalo politikum a aby rozhodnutí nebylo závislé na výsledku voleb. Má širší souvislosti s řešením dlouhodobých problémů ve městě a příště už taková příležitost nebude.

Hlavní historická budova kasáren se dá ještě zachránit jednoduchou rekonstrukcí bez použití drahých materiálů a bez zasahování do nosných konstrukcí a podstaty objektu a bez dalších přístaveb.

Investiční náklady první etapy nemusí být podstatně vyšší než náklady na asanaci. Rekonstrukce se dá realizovat po etapách (střecha a fasáda později za provozu).

Tento objekt navrhuji využít jako depozitáře a výhledově třeba i další výstavní prostory městského muzea. Tím se uvolní nevyhovující a nedostatečné prostory depozitáře v přízemí muzea na náměstí T. G. Masaryka, které na náměstí ani nepatří.

Otevře se tak možnost oživení náměstí a jeho funkcí pro nejširší veřejnost. Obnoví se původní podloubí pod lodžií staré radnice (dnešního muzea) a zpřístupní nádherné klenuté prostory celého přízemí.

Expozice a galerie muzea v patře zůstane. Prostranství před muzeem, po blížící se rekonstrukci hlavního náměstí, má být určeno pro pořádání společenských akcí pro veřejnost. Spojení obou zařízení přinese novou kvalitu. Přízemí staré radnice, navazující přes obnovené podloubí na toto prostranství, umožní akce i za nepříznivého počasí, interaktivní a další formy využití.

Celý záměr je reálný, protože se jedná o objekty v majetku města a investičně není řešení mimo možnosti města.

Původním záměrem společenského centra v areálu jezdeckých kasáren se nepodařilo veřejnost dostatečně oslovit a nemá potřebnou podporu. Přípravné studie prokázaly potřebu vysokých nákladů na novostavbu. Ozvaly se oprávněné hlasy občanů proti situování stavby mimo centrum a proti zástavbě na místě původně plánovaného parku. Neskrývaný klientelismus a pletichy, kdy z takto závažného rozhodování byla vyloučena veřejnost i její zástupci z řad zastupitelstva, nejsou dobrým startem pro toto řešení.

Při výstavbě nového sálu jako součásti obchodního centra a také v případě rekonstrukce stávajícího, nevyhovujícího KaScentra, nastane období, kdy nebude mít Prostějov v provozu žádné takové zařízení. To však lze v předstihu řešit takto:

V majetku města je kino Metro 70 se vstupními prostorami a šatnami. Kino je možno spojit nadzemní prosklenou lávkou ve funkci foyeru s budovou magistrátu ve Školní 4. Tento objekt má velký dvůr, kam lze situovat přístavbu rozšíření sálu, který dnes provozuje městská organizace Duha. Že je dostavba takového komplexu technicky reálně proveditelná, jsem konzultoval i s autorem současného provozu Duhy, ing. arch. Janem Přikrylem.

Doufám, že mi vyhovíte a dáte šanci novému zastupitelstvu se těmito náměty zabývat. V opačném případě jste znovu zvolili silové řešení a odmítnutí spolupráce ve prospěch města, a to ještě v době, než nové zastupitelstvo vůbec vznikne.

S přáním úspěšného rozhodování ve prospěch našeho společného města.

Ing. arch. František Fröml

 

 

 

Vložit komentář