Prostějovské náměstí v roce 1933. Foto: archiv SOkA

Vložit komentář