Co všechno se dá zažít mezi regály knih?

Říj 1, 2014
584 přečtení

Šiklová, Pachman, Japonsko. Bohatý podzim v knihovně

Jitka Kadlecová

knihovna stitek (2)

Foto: D. Sekanina

Říjen je desátým měsícem roku, má 31 dní a jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název – october znamená však osmý měsíc. Může za to římský kalendář, podle něhož rok začínal březnem. V tomto měsíci se sklízí, co v létě dozrálo a v českých zemích se tradičně slaví posvícení.

Autorské čtení

A jaké plody se urodily v prostějovské knihovně? Těšit se můžete na knižní bazar. Čeká vás autorské čtení a hudební vystoupení Richarda Pachmana, navštíví nás přední česká socioložka Jiřina Šiklová, s cestovateli Monikou a Jiřím Vackovými se podíváme do Japonska a Koreje. Uskuteční se i pravidelné akce – spotřebitelská poradna, tvořivá knihovna a senior klub, se kterým se tentokrát vypravíme do prostějovského muzea.

Co vznikne, když se dají do společného díla dvě generace – otec a syn Pachmanovi? Správnou odpovědí je kniha. Tylda je nenásilné románové vyprávění o osudech Tyldy Pachmanové, její matky Olgy a její babičky Josefíny. Společné dílo nám představí Tyldin vnuk, muzikant a spisovatel Richard Pachman. Na besedu, autorské čtení a také na hudební vystoupení se můžeme těšit v pondělí 6. října v 17 hodin.

Otevřeně o smrti s Jiřinou Šiklovou

O mezigeneračních vztazích v rodině a nejen o nich bude i posezení s Jiřinou Šiklovou. Přední česká socioložka spoluzakládala Katedru sociologie FF UK. V roce 1968 se stala funkcionářkou a vedoucí stranické skupiny na UK. Záhy však stranu opustila, byla propuštěna z univerzity a pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice na geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze.

Od 70. let spolupracovala s Petrem Pithartem na distribuci zahraničních i exilových knih a podepsala Chartu 77. Od května 1981 byla vězněna za pašování nelegální literatury. Po změně režimu v roce 1989 byla pozvána opět přednášet sociologii a iniciovala založení Katedry sociální práce na FF UK v Praze, kterou do roku 2000 vedla.

V současnosti je Jiřina Šiklová členkou několika správních rad a nadací, redakčních rad domácích i zahraničních odborných časopisů. Na tuto vskutku temperamentní dámu se můžete těšit ve středu 15. října v 17 hodin. V rámci setkání s Prostějovany představí svoji novou knihu Vyhoštěná smrt.

Na kole ze Sappora do Soulu

Také východní kultury jsou známy pevnými rodinnými vazbami a úctou ke starším. O zkušenostech z této země se s vámi ve středu 22. října v 17 hodin podělí manželé Monika a Jiří Vackovi, kteří se rozhodli oslavit svoji svatbu netradičním cyklistickým výletem. Vedl z japonského Sappora do korejského Soulu.

S důchodci do muzea

Společně se senior klubem navštívíme prostějovské muzeum. Spolu s průvodcem si budeme moci prohlédnout některé expozice a také navštívíme výstavu o Drahanské vrchovině v prostorách Špalíčku. Sraz je v úterý 14. října v 9:55 před budovou muzea. Počet účastníků je bohužel omezen, je potřeba předem nahlásit svoji účast osobně v čítárně knihovny nebo na telefonu 582 329 661.

Podzimní ozdoby

Nezapomeneme ani na pravidelné akce – první čtvrtek v měsíci se můžete přijít poradit do knihovny se svými spotřebitelskými problémy. Poslední říjnové úterý se bude konat další setkání tvořivé knihovny. Tentokrát budeme vyrábět podzimní dekorace. Počet míst je limitovaný, hlaste se proto včas na čísle 582 329 661.

Bazar knih

Po celý říjen bude v prvním patře prostějovské knihovny probíhat pravidelný knižní bazar. Pokud hledáte zajímavou knihu pro svou knihovničku, nebo je vám líto vyhodit knihy, které již nepotřebujete, navštivte nás. Můžete přinést svoje knihy a dát je k dispozici zdarma ostatním čtenářům a sami si můžete odnést všechny publikace, které vás zaujmou.

(Autorka tohoto příspěvku vede velmi zajímavý blog, doporučuji!)

Vložit komentář