Čestná prohlášení politiků? Ukážeme si konkrétní příklad

Zář 29, 2014
2017 přečtení

O přijatých darech. Co je, a co není střet zájmů

petr ostadal1Petr Ošťádal

Jak jsem již ve svých dříve publikovaných článcích uvedl, je velmi důležité, aby si občan mohl vytvořit názor a mohl se rozhodovat na základě informací, které nejsou zkreslené.

Takové informace se v době před volbami hledají těžko. Sdělovací prostředky jsou pod tlakem vlivových skupin, které s informacemi pracují ve svém zájmu. Některá média se ani nesnaží budit dojem nezávislých, některá na dojem nezávislosti vsadila, ale své vazby na vlivové skupiny skrývají. Nabízí se tak otázka, jestli ještě existuje vůbec něco jako „nezávislá publicistika“, ale toto téma zde nechci probírat.

Jedním z takových nezkreslených zdrojů informací je Registr oznámení (o přijatých darech, činnostech, majetku a závazcích).

Registr je veden na různých úrovních. Nás zajímala úroveň „město nebo obecní úřad“. Na této úrovni je správcem registru starosta obce nebo tajemník městského úřadu či magistrátu. Rejstřík obsahuje čestná prohlášení, vyplněná příslušnými veřejnými funkcionáři.

Seznam funkcionářů, kterých se tato povinnost týká je obsažen v Zákoně 159/2006 Sb. o střetu zájmů.

O tomto zdroji jsem již psal, ale přesto jsem stále dotazován, k čemu Registr slouží a jaké obsahuje informace.

Pro názornost si tedy ukážeme konkrétní příklad: Čestná prohlášení 1. náměstka hejtmana Olomouckého kraje a radního města Prostějova PhDr. Aloise Mačáka, MBA. (Ke stažení zde.)

Jedná se o jeho prohlášení za období 2008 – 2013. Prohlášení se podává do registru zpětně v červnu následujícího roku, proto zde není prohlášení za rok 2014.

Alois Mačák jako veřejný funkcionář obdržel za poslední dva roky peněžité dary v celkové výši 1 350 000 Kč.

(V roce 2012 v celkové výši 950 000 Kč, v roce 2013 v celkové výši 400 000 Kč.)

Takové dary veřejnému funkcionáři, zejména pokud nebyly obdarovaným transparentně poskytnuty například na charitu, ale sloužily osobní potřebě obdarovaného, mohou vyvolávat oprávněné obavy, že nebyly poskytnuty nezištně. Málokdo z mých přátel dostal v životě darem pět tisíc, natožpak milion.

Veřejnost má přinejmenším morální právo vědět, jestli za tyto dary nebyly případně poskytnuty protislužby v souvislosti s výkonem veřejných funkcí obdarovaného. To je úloha daňových poplatníků při veřejné kontrole využití takových darů.

Osobně jsem přesvědčen, že veřejný funkcionář by se neměl takovému riziku vůbec vystavovat a případné dary s díky a hlavně s úsměvem odmítat. Vždyť na charitu může konkrétně přispět sám dárce. Nebo už dávno přestalo platit „Nejsme jako oni“?

Chtěl jsem čtenáři poskytnout z veřejně dostupných pramenů i informaci, jak byly tyto Aloisem Mačákem přijaté dary využity, ale doposud se mi v nich nepodařilo žádnou takovou informaci vypátrat. Nezbývá tedy než doufat, že se vysvětlení dočkáme přímo od obdarovaného veřejného funkcionáře.

Pokud chcete nahlédnout do čestných prohlášení veřejných funkcionářů města, tak si přečtěte můj návod, jak na to. Je to jednoduché a výsledek stojí za to.

petrostadal.cz

 

Další příspěvky autora: 

Kolik stojí TK Plus pronájem městské parcely, kde má své tři kurty?

Je složité rozumně nastavit parkovací automat?

Co nám tají politici, najdete v registru oznámení

1 komentář

Vložit komentář